เนื่องจากวันที่ 25 มี.ค. 65 เป็นวันที่ กกต. ออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.และส.ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระบบปัญหาเส้นเลือดฝอยจึงได้หยุดรับแจ้งปัญหาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ขอขอบพระคุณทุกคนที่มาร่วมกันครับ

สรุปสถิติการแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอย
รอรับเรื่อง


-

ส่งเรื่องให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง

-

เสร็จสิ้น


-

ทั้งหมด

-

เรื่อง

ค้นหาข้อมูล
สถานะ:
ค้นหาตามช่วงเวลา:
เขต:
รูปแบบแสดงผล:
ล้างการค้นหา
ประเภทปัญหาเส้นเลือดฝอย