Traffy ปัญหาเส้นเลือดฝอย แจ้งปัญหา
ทั้งหมด
ถนน
ฟุตบาท
ไฟฟ้า
สรุปสถิติการแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอย csv
รอรับเรื่อง

-

ดำเนินการ

-

ส่งต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

เสร็จสิ้น

-

ทั้งหมด

-

เรื่อง

*แผนที่จะแสดง 1,000 ปัญหาล่าสุด ท่านสามารถค้นหาปัญหาด้วย รายละเอียดของปัญหา หรือ รหัสเรื่องแจ้ง

ค้นหาตามช่วงเวลา:
สถานะ:
รูปแบบแสดงผล:
ความพึงพอใจของประชาชน:
reopen:
เขต/สำนัก:
ประเภท:
ล้างการค้นหา
ปัญหาเส้นเลือดฝอยรายเขต csv
  • 5 อันดับ
  • 10 อันดับ
  • ทั้งหมด
เรียงตามจำนวน
*รับเรื่องและดำเนินการ คือ เรื่องแจ้งในสถานะ กำลังดำเนินการ ส่งต่อ และ เสร็จสิ้น
เรียงตามสถานะ